Pradinukų projektas „Gyvūnai“

3a ir 3b klasės mokiniai per lietuvių kalbos bei dailės pamokas vykdė projektą ,,Gyvūnai“. Vienos klasės mokiniai ieškojo informacijos apie gyvūnus internete ar enciklopedijose, kitos klasės vaikai aprašė savo augintinius, jų veislę, išvaizdą, maitinimo ypatumus, pomėgius. Vėliau savo darbus eksponavo koridoriaus stenduose bei leido susipažinti su savo darbais kitiems mokyklos mokiniams.