Aktyviai dalyvaukime akcijoje „Knygų Kalėdos“!

„Susitikime prie „Vilkmergės“ – čia prasideda Knygų Kalėdos“

Lapkričio 20-23 dienos

1. Informacinio stendo „Knygų Kalėdos“ pristatymas.

Lapkričio 24 diena

2. Atidarymas.
• Eisena prie „Vilkmergės“ skulptūros ir legendų apie Ukmergės miestą skaitymas. Dalyvauja geriausi 1-5 klasių skaitytojai.
1 pamoka. Klasėse skaitoma legenda apie Ukmergę ir žiūrimi filmai. (1-10 klasės).
2 pamoka. „Žydrų žydriausioj žvaigždėj gyveno maža karalaitė“. Kūrybiškas pasakų skaitymas netradicinėse erdvėse. (1-4 kl.).
• 5-6 klasės aktų salėje žiūri filmą „Atmerk akis“ ir susitinka su filmo kūrėju Mantu Kristijonu ir fotografu, poetu Albinu Kuliešiais.
• 7-8 klasės veiklas organizuoja dalyko mokytojai.
• 7a – Ukmergės rajono saugomų teritorijų aptarimas ir draustinių gyventojų piešimas.
• 8a – dėžučių dovanotoms knygoms gaminimas ir puošimas.
• 8b, 7b – kalėdinių atvirukų „Stebuklingą Kalėdų naktį“ gaminimas.
3 pamoka. 7-8 klasės aktų salėje žiūri filmą „Atmerk akis“ ir susitinka su filmo kūrėju Mantu Kristijonu ir fotografu, poetu Albinu Kuliešiais.
• 5a – meduoliais kvepiančių namelių su pasakomis kūrimas.
• 5b – knygelių „Mano svajonės“ kūrimas.
• 6a, 6b – P.Šleikaus „Gamtos kalendorius“ skaitymas ir aptarimas.
• 1-4 klasės. Kūrybinės dirbtuvės. Knygelių „Mano Ukmergė“ kūrimas.
• 4a – knygų Kalėdų žaisliuko „Kodėl aš mėgstu skaityti“ kūrimas.
4 pamoka. 5,6,7,8 klasėms „Gražiausi kūriniai mokyklos skaitovų lūpomis“. Skaito geriausi mokyklos skaitovai.
5 pamoka. Kūrybinės dirbtuvės
• 4a – Knygų Kalėdų žaisliuko „Kodėl aš mėgstu skaityti“ kūrimas.
• 5-8 klasės. Dekoracijų kalėdinei eglutei „Žibintų“ gaminimas.
• Kalėdinių atvirukų gamyba „Stebuklingą Kalėdų naktį“.
• 8b, 9 PM. Klasės. Eglutė – knygų lentyna. Gaminimas ir puošimas
• 1-4 klasės. „Mažieji keturkojai šalia mūsų“. Pradinių klasių mokiniai susitinka su beglobių gyvūnėlių organizacijos „Klajūnas“ atstovėmis.
6 pamoka. Kūrybinių darbų eksponavimas.

Nuo lapkričio 22 dienos iki sausio 6 dienos

3. „Po naują knygą mokyklos bibliotekai“. Kalėdinė dėžutė.

4. Padėka rėmėjams.