Prie šachmatų lentų

Ukmergės Jaunimo ir laisvalaikio centre vyko rajono bendrojo ugdymo miesto mokyklų 1–4 ir 5–12 klasių mokinių šachmatų varžybos. 1–4 klasių grupėje nugalėjo Užupio pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Butkienė), antroje vietoje – Dukstynos pagrindinė mokykla (mokytojas Vitalijus Martikonis), trečioje – „Šilo“ pagrindinė mokykla (mokytoja Dainora Varkalienė).
5–12 klasių grupėje dalyvavo penkios mokyklų komandos. Pirmą vietą iškovojo Užupio pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Sabaliauskaitė), antrą – „Šilo“ pagrindinė mokykla (mokytojas Ričardas Blažys), trečią – Dukstynos pagrindinė mokykla (mokytojas Vitalijus Martikonis)

Mokyklos tarybos susirinkimas

Gruodžio 22 d. įvyko Mokyklos tarybos posėdis. Jauki, šventinė aplinka nesutrukdė produktyviam darbui. Buvo išklausyta finansinė mokyklos ataskaita už 2016 m., aptarta mokyklos veiklos įsivertinimo ir pažangos anketa, tėvų pedagoginio švietimo aktualijos. Tėvai ir mokiniai pateikė siūlymus dėl klasių mikroklimato gerinimo, mokymo(si) metodų įvairovės taikymo pamokose, mokyklinės uniformos papildymo, valgyklos darbo ir patiekalų asortimento.

Naktis mokykloje

Gruodžio 16 d. 9PM, 10PM klasės kartu su produktyviojo mokymosi mokytojomis suorganizavo „Naktis mokykloje“. Renginio metu mokiniai kartu su mokytojomis žiūrėjo filmus, šoko, žaidė įvairiausius žaidimus.