Integruota muzikos, etikos, tikybos pamoka „Kalėdų tradicijos ir giesmės“ Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje