Edukacinė pamoka Švč. Trejybės bažnyčioje

8b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Mišių giesmės“ Švč. Trejybės bažnyčioje. Mokiniai susipažino su mišių žanru, jo istorine raida, mokėsi giedoti giesmes „Pulkim ant kelių“, „Sutelk visus“, „Viešpatie, pasigailėk“, „Garbė Dievui aukštybėse“, „Dievo avinėli“, „Šventas“, „Tegu liejas Tavo malonė“. Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė Regina Ališauskaitė nuoširdžiai pasidalino mišių eigos momentų subtilybėmis ir faktais, sužinojome, kad dirbant šį darbą reikalingas tikras pasiaukojimas, meilė ir pašaukimas.
Muzikos mokytoja Eglė Pratkelienė