Erasmus+ tarptautinio projekto „Think ecoLOGICALLY“ susitikimas Lenkijoje

Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos penki 7-ų klasių mokiniai ir dvi mokytojos – anglų k. mokytoja Inga Ilčiukienė ir socialinė pedagogė Ilona Masiukienė 2022-04-01–2022-04-13 dalyvavo Erasmus+ jaunimo mainų tarptautiniame projekte „Think ecoLOGICALLY“. Jis vyko Lenkijoje Grudziondzo mieste.
Projekte dalyvavo penkių šalių jaunuoliai – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos ir Airijos. Dalyviai – 13–16 metų jaunuoliai, besidomintys sveikatos žinių, ekologijos, tarpkultūrinio sąmoningumo tobulėjimu. Projekto veiklos suteikė galimybę praktiškai pritaikyti sveikos gyvensenos propagavimą – veikla lauke, savarankiškumo ugdymas, judėjimas, sportas, sveika mityba, ekologija žaliose erdvėse, informacija apie sveiką mitybą ir kaip galime išlaikyti sveiką gyvenimo būdą.
Projekto metu buvo vykdomos šios veiklos:
1. Jaunų žmonių švietimas, kaip atsakingai naudoti ir taupyti išteklius bei ugdyti tvarų požiūrį į save ir aplinką per paskaitas, bendravimą su vietiniais, ekologijos akcijas, žaidimus lauke, debatus, flashmobus, seminarus;
2. Kultūrų dialogo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas pristatant savo šalį, jos kultūrą (šokiai, žymūs žmonės ir kt.), papročius, nacionalinius patiekalus;
3. Keitimasis įvairia sveikesnio ir ekologiškesnio gyvenimo praktika tarptautinėje komandoje ir jaunimo skatinimas imtis iniciatyvos ir būti aktyviems savo visuomenėje;
4. Pasitikėjimo jaunimu ugdymas neformaliu mokymosi būdu ir ugdant teigiamą požiūrį į kitus.
Projekto metu mokiniai patobulino anglų k. įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, darbo tarptautinėse grupėse įgūdžius, priimti iššūkius, drąsiai reiškiant savo nuomonę. Tapo savarankiškesni, gebantys naujai pritaikyti turimą informaciją, kelti naujas idėjas ir jas realizuoti.