Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms.
Yra padavimas, kad po pasaulio tvano žmonės buvo viena tauta ir kalbėjo viena kalba. Jie sumanė pastatyti dangų siekiantį bokštą, tačiau buvo už tai nubausti Jahvės − jie prabilo skirtingomis kalbomis, negalėjo vienas kito suprasti, tad bokštas liko nepastatytas.
Dabar žmonės tapo gudresni. Kiekvienas supranta kaip svarbu mokėti daugiau kalbų negu gimtoji kalba.
Europos kalbų dienos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mokytojos Rusnė Valeikienė ir Virgilija Markevičienė organizavo atvirą pamoką – renginį Europos kalbų dienai paminėti „Aš myliu Europos kalbas“.
8a klasės mokiniai parengė pristatymus apie Europos valstybes, papročius ir kalbas, kortelėse visomis Europos kalbomis užrašė užrašus „Mes mylime Europos kalbas“, o 6a klasės mokiniai išklausę pristatymų spalvotomis kreidelėmis išrašė mokyklos vidinio kiemelio grindinį.
Pamokos pabaigoje mokiniai kurdami komiksus pasidalijo savo įspūdžiais apie pamoką.