„Gyvybės medis“

Šiemet sukanka 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941 metais, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Šiais metais Gedulo ir vilties dienos minėjimo simboliu pasirinktas „Gyvybės medis“. Žmonės, kurie prieš 80 metų buvo ištremti iš gimtųjų namų, neteko ne tik savo daiktų, asmeninio gyvenimo, bet ir prarado ryšį su gamta, kuri nuo seno siejo lietuvį. Medis simbolizuoja ir gyvybę.
Pilietinėje iniciatyvoje dalyvavo ir užupiečiai. Paskatinti istorijos ir dailės mokytojų V.Avižienės ir A.Vainauskienės šeštokai gamino atvirukus, kuriuose užrašė savo linkėjimus rajono tremtiniams.