Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Paieška

Lankomumas

Turinio peržiūrėjimai : 335307
Mes turime 43 svečius online
Tikslai ir uždaviniai PDF Spausdinti

1 TIKSLAS

Tobulinti ugdymo kokybę.

Uždaviniai:

 1. Gerinti pamokų kokybę.
 2. Kurti palankią mokymosi aplinką.
 3. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

Priemonės uždaviniams įgyvendinti:

 1. Organizuojant pamokas, atsižvelgti  į klasės kontekstą, uždavinių, turinio, metodų, priemonių suderinamumą.
 2. Namų darbų užduotis diferencijuoti, individualizuoti ir optimizuoti.
 3. Surengti metodinį užsiėmimą apie edukacinių išvykų organizavimą.
 4. Stiprinti edukacinių išvykų metodiką. Sudaryti edukacinių išvykų rekomendacijas klasių koncentrams.
 5. „Geros mokyklos“ koncepcijos vieno iš etapų – „Pamokos tikslų ir uždavinių skelbimas ir refleksija“ įgyvendinimo tyrimo analizė.
 6. Ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus mokant visų dalykų.
 7. Daugiau dėmesio skirti gabių vaikų ugdymui ir pažangumo gerinimui.
 8. 5–ose klasėse fiksuoti mokinio asmeninę pažangą, pildyti mokinio įsivertinimo lapus.
 9. Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

2 TIKSLAS

Stiprinti prevencinę veiklą mokykloje.

Uždaviniai:

 1. Puoselėti mokinio sveikatą, sukurti sveikatai palankią socialinę aplinką.
 2. Atpažinti menkiausią patyčių pasireiškimą ir jį sustabdyti. OLWEUS programos įgyvendinimas.
 3. Sudaryti galimybes aktyviai fizinei veiklai.
 4. Užtikrinti kuo geresnį pamokų lankomumą ir išgyvendinti vėlavimą į pamokas.

Priemonės uždaviniams įgyvendinti:

 1. Sudaryti sąlygas aktyviai fizinei veiklai. Organizuoti judriąsias pertraukas.
 2. Vykdyti patyčių prevencijos programą OLWEUS.
 3. Glaudus bendradarbiavimas dalykų mokytojų, klasės auklėtojų ir tėvų, užtikrinant geresnį mokinių mokyklos lankomumą.
 4. Vykdyti vėlavimo į pamokas prevenciją.

1.      Gerinti pamokų kokybę.

2.      Kurti palankią mokymosi aplinką..

Tobulinti mokytojų kvalifikaciją.
 


© 2015 Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla; Adresas: Linų g. 4, LT-20107, Ukmergė; Steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybės taryba; Įmonės kodas: 190342150; Tel./Faks.: 8-340-64139; El.paštas: mokykla@uzupys.ukmerge.lm.lt