Integruota muzikos, etikos, tikybos pamoka „Kalėdų tradicijos ir giesmės“ Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

5b klasės moksleiviai Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje lankėsi pirmą kartą. Susipažinę su bažnyčios aplinka, moksleiviai su mokytoja D.Misiūniene prisiminė įvairiausius advento ir Kalėdų papročius. Bažnyčios gale įvijais laiptais užlipome „ant viškų“ apžiūrėjome vargonus ir mokėmės giedoti Kalėdų giesmes „Skamba angelų giesmė“, „Kalėdų giesmė“, „Tyliąją naktį“. Pakibę tarp dangaus ir žemės, gėrėjomės erdvės akustika, kuri, giedant giesmes, sukūrė įstabius garsus.
Mokytoja E.Pratkelienė