Integruotas istorijos ir technologijų tyrimas „Senųjų civilizacijų architektūros paminklų maketai“

Integracija-vienas iš svarbiausių šiuolaikinio ugdymo(si) proceso bruožų. Integruotos pamokos ugdo mokinių kūrybiškumą, keičia jų požiūrį į mokymąsi, kviečia pažvelgti į mokinį ir jį supantį pasaulį kaip į nedalomą visumą, skatina skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimą. Mokytojai Valentina Avižienė ir Artūras Žilinskas, 7a bei 7b klasės mokiniai nutarė istorijos žinias papildyti praktine veikla. Pasiskirstę į grupes, moksleiviai pasirinko konkretų tyrimo objektą. Naudodamiesi įvairiais šaltiniais rinko informaciją apie senųjų civilizacijų architektūros paminklus, jų statybą ir statytojus. Istorijos pamokų metu stebėjo 3D vaizdo medžiagą apie senovės Graikiją, Egiptą ir Babiloną. Technologijų pamokų metu parengė pasirinkto paminklo maketo brėžinį, aptarė, iš kokių medžiagų gamins, pasirinko maketo mastelį, apskaičiavo, kiek medžiagų reikės. Istorijos kabinete buvo surengtas darbų pristatymas. Jo metu kiekviena grupė įsivertino savo ir įvertino kitų grupių pagamintus maketus, kartu su mokytojais pasidžiaugė darbo rezultatais.
Istorijos mokytoja Valentina Avižienė