Keliaukime

Mokslo metai jau visai visai baigiasi. Galima užversti vadovėlius ir pradėti planuoti: „O ką gi reiks veikti dabar?“… Dabar kviečiu dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Keliauju po Užupį“. Konkursas vyksta jau ketvirti metai. Šių metų konkurso tema – „Užupio detektyvas“. Nenorėčiau tikėti, kad jums neatsitiko nieko nepaprasto. Taigi, siųskite fotografijas, piešinius, sukurtas istorijas adresu uzupiodetektyvas@gmail.com

P.S. Konkurse gali dalyvauti visa bendruomenė: tėveliai, seneliai, tetos, dėdės, broliai, sesės, pusbroliai ir pusseserės.
Darbus siųskite iki rugpjūčio 25 dienos.