Kovo 9 dieną Užupio pagrindinės mokyklos atstovai dalyvavo ir skaitė pranešimą projekto „Kokybės krepšelis“ nuotolinėje konferencijoje

Tarp 30 Lietuvos mokyklų, pripažintų kaip turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką ir dalyvaujančių ,,Kokybės krepšelio“ projekte, yra ir mūsų, Užupio, pagrindinė mokykla. Po dvejų metų intensyvaus darbo projekto mokyklų konferencijoje pristatėme savo mokyklos sėkmės istoriją „Skaitmeninių įrankių panaudojimas nuotolinio mokymo iššūkiams įveikti“. Mokyklos direktorė Regina Razmienė, pavaduotoja ugdymui Miglė Kavaliauskė ir lietuvių kalbos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė Laima Juzėnienė Kauno, Vilniaus ir Trakų rajonų gimnazijoms, progimnazijoms papasakojo, kaip pasisekė įveikti nuotolinio mokymosi iššūkius, panaudodami įvairias įsisavintas skaitmenines priemones. Dėl profesionalių mokymų, parengtų instrukcijų, išklausytų seminarų mokytojai sėkmingai naudoja pamokose ne tik „Microsoft Teams“, bet ir „Microsoft 365“ sistemos įvairias priemones, „Reflectus“, „LearningApps“, „MozaBook“, „Scratch“, „Canva“, „epamokos“ ir dar kitų, kad pamokos būtų įdomesnės, įtraukiančios, kad būtų galima individualizuoti, diferencijuoti ugdymą. Direktorės pavaduotoja ugdymui Miglė Kavaliauskė pristatė savo sukurtą mokyklai Pedagogų pagalbos sitemą skaitmeninių kompetencijų tobulinimo tąsai, pedagogų bendradarbiavimo komandą, kurioje mokytojai galės dalintis sukaupta metodine medžiaga, rasti įvairias instrukcijas ir įsivertinti savo skaitmenines kompetencijas. Pasidžiaugėme, kad savo įdirbiu pasidalijome su kitomis mokyklomis, kad mūsų pastangas labai palankiai įvertino bendruomenė, kad net mokymosi nuotoliniu būdu metu mokiniai sugebėjo dalyvauti ir konkursuose, ir olimpiadose ir tapti laureatais. Svarbiausia, kad sėkmingai išmokę panaudoti skaitmeninius įrankius išvengėme didelės nuotolinio darbo įtampos. Mūsų mokyklos patirtį entuziastingai įvertino ir pageidavo bendradarbiauti Vilniaus rajono Zujūnų progimnazija. Konferencijoje mūsų mokyklos mokytojos Rita Ivanova ir Valentina Avižienė profesionaliai aptarė ir vertino Trakų rajono Aukštadvario gimnazijos sėkmės istorijos pristatymą.