LOBIAI, Pasakotojai visoje Europoje

Erasmus+ KA229 programa, suvienijanti Graikijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos mokyklas pagal bendrą Europos viziją

Mums malonu pranešti, kad Erasmus+ 2020 projektas „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių KA229” , „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi mokymo procese” yra patvirtintas, kodo numeris 2020-1-EL01- KA229-078992_1, pavadinimas – „Pasakotojai visoje Europoje”.

Tai yra ambicinga ir inovatyvi programa, kuri tęsis apie du metus, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn. Iraklias vidurinė jaunimo mokykla yra koordinuojanti mokykla, o mokyklos – partnerės yra pradinės ir vidurinės mokyklos iš Italijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos.

Šios šešios šalys suburs mokyklas, mokinius ir mokytojus ir bendromis pastangomis išryškins ir pateiks tautinio kultūrinio paveldo temas per integruotas programas, mokymo praktiką, kultūrines veiklas, bendradarbiavimo veiklas, pamokų planus, vaidinimus ir skaitmeninius pasakojimus. Visos šios veiklos bus įgyvendintos vietoje ir virtualioje aplinkoje, sinchroniškai, telekonferencijų metu ar per eTwinning platformą. ETwinning programa bus įgyvendinama tuo pačiu metu su Erasmus+ KA229 programa tam, kad palaikyti bendradarbiavimą ir bendravimą tarp mokyklų. Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla suteiks galimybę mokiniams dalyvauti mokymosi veiklose, organizuojamose Rumunijos ir Latvijos mokyklose. Keliavimas ir švietimo apsikeitimo mokinių ir mokytojų vizitai bus įvykdyti, kai apribojimai, susiję su Koronavirusu, bus pasibaigę.

Ši programa suteiks mokymus šiomis temomis: socialinis įtraukimas, tarpkultūrinis mokymas, mokymas skirtingose kartose, pilietinė atsakomybė, Europos kultūrinis paveldas, kūrybiškumas per technologijas, skaitmeninis raštingumas. Pedagogų komanda, atsakinga už šio projekto įgyvendinimą, ketina įtraukti mokytojus, mokinius, tėvus, globėjus ir senelius su tikslu, kad surasti mūsų apčiuopiamus ir neapčiuopiamus kultūrinio paveldo lobius ir propaguoti juos Europos lygmeniu.

Dalyviai:
Greece: Gymnasio Iraklias www.gymnasioiraklias.blogspot.gr
Italy: Direzione didattica statale 5° circolo “Livio Tempesta” https://www.5tempesta.edu.it/
Latvia: Daugavpils 12.vidusskola http://www.daug12vsk.lv/
Lithuania: Ukmerges Uzupio pagrindine mokykla https://uzupys.ukmerge.lm.lt/
Romania: Scoala Gymnaziala Branesti http://www.scoala1branesti.ro/
Turkey: İstanbul Erkek Lisesi http://istanbulerkeklisesi.meb.k12.tr/tema/

Website:
https://sites.google.com/view/treasureska229/

Erasmus+ tarptautinio projekto „Storytellers across Europe treasures“ susitikimas Rumunijoje