Mokosi ne tik mokiniai

Nuo rugsėjo 21 d. visi Užupio pagrindinės mokyklos ir Pabaisko skyriaus mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kibo į skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo mokymus.
Tris mėnesius, dirbdama su atskiromis mokytojų grupelėmis, lektorė Miglė Kavaliauskė pedagogams padės ne tik įgyti žinių ir supratimo, išsiugdyti gebėjimus ir nuostatas įvairiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse, bet ir išmokys nuotoliniame mokyme sėkmingai taikyti „Microsoft Office 365“ platformą. Reikia pripažinti, kad ne specialistui, o savamoksliui bet kurio kito dalyko mokytojui trūksta kartais elementarių skaitmeninio raštingumo žinių. Šios spragos ypač ėmė kliudyti pradėjus dirbti nuotoliniu būdu. Specifinės raštingumo taisyklės egzistuoja ir rašant kompiuteriu: taisyklingas brūkšnio, kabučių rašymas, tarpai ar jų nebuvimas tarp žodžių tiek pat svarbu, kaip ir taisyklių išmanymas rašant ranka. Metodiškai perteikiamos skaitmeninio raštingumo žinios pedagogams atveria naujas galimybes, leidžia pamokose plačiau ir taisyklingai naudoti mokymuose įgytą patirtį. Lektorė Miglė Kavaliauskė, šiemet Užupio pagrindinėje mokykloje pradėjusi eiti direktoriaus pavaduotojos pareigas, nuo šių metų pradėjo studijuoti KTU magistrantūros studijas „Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos“.