Mokykla be sienų

Švietimo ir mokslo ministerijai pailginus ugdymo procesą, Užupio pagrindinė mokykla nusprendė prasmingai panaudoti pailgintas mokslo metų dienas. Birželio 11-13 dienomis mokiniai mokėsi ne klasėse, o lankydami vietos istorinius, geografinius, literatūrinius objektus, integruodami įvairių dalykų pamokas žaliosiose erdvėse, vykdami į edukacines išvykas, lankydamiesi muziejuose.
Birželio 11-12 d. Ukmergės Kraštotyros muziejuje lankėsi didelė 7-8 klasių moksleivių grupė. Jie dalyvavo edukacinėje programoje „Lietuvos tremtiniai-pasmerktieji negrįžti“. Klausydamiesi muziejininko V. Kovarsko pasakojimo, mokiniai prisiminė mūsų šalies istoriją, buvusių tremtinių ir lagerio kalinių patirtus vargus ir kančias. Apžiūrėję originalius muziejaus eksponatus – iš duonos minkštimo padarytas šachmatų figūrėles – mokiniai išbandė savo kūrybinius ir meninius gebėjimus. Gavę duonos riekelę, pabandė įsijausti į lagerio kalinio niūrią kasdienybę ir nulipdyti jam mielą, namus primenantį daiktą – kryžių, klumpę, kačiuko figūrėlę, balandį, žirgą, šunelį, rožę…
Pakilę į senąjį buvusios gaisrinės bokštą, pasigrožėjome gimtojo miesto panorama ir pasidžiaugėme, kad mums neteko gyventi sudėtingu ir tragišku tautos istorijos laikotarpiu.
Istorijos mokytoja V. Avižienė