LMS vykdoma metinė programą „Emocija +“

LMS vykdydama metinę programą „Emocija +“, inicijavo iššūkį mokykloms – pokalbį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio. Sausio mėnesį iššūkį vykdyti buvo pakviestos Vilniaus, Ukmergės rajonų, Elektrėnų ir Vilniaus miesto mokyklos.
Mūsų mokyklos mokinių tarybos nariai, sausio 30 d. suorganizavo jaukų susitikimą su mokyklos bendruomene svetainėje, prie arbatos puodelio. Susitikime dalyvavo mūsų mokyklos direktorė, mokytojai, bibliotekininkė, socialinė pedagogė, mokiniai, mokyklos mokinių tarybos kuratorė. Susitikimo metu diskutavome emocinės aplinkos klausimais. Galvojome ką kiekvienas galėtumėm padaryti, kad mokykloje būtų smagiau ir jaukiau. Ieškojome būdų kaip mokyklos aplinką paversti draugiškesne kiekvienam bendruomenės nariui.
Organizatoriai mokyklos mokinių taryba

Prie šachmatų lentų

Ukmergės Jaunimo ir laisvalaikio centre vyko rajono bendrojo ugdymo miesto mokyklų 1–4 ir 5–12 klasių mokinių šachmatų varžybos. 1–4 klasių grupėje nugalėjo Užupio pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Butkienė), antroje vietoje – Dukstynos pagrindinė mokykla (mokytojas Vitalijus Martikonis), trečioje – „Šilo“ pagrindinė mokykla (mokytoja Dainora Varkalienė).
5–12 klasių grupėje dalyvavo penkios mokyklų komandos. Pirmą vietą iškovojo Užupio pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Sabaliauskaitė), antrą – „Šilo“ pagrindinė mokykla (mokytojas Ričardas Blažys), trečią – Dukstynos pagrindinė mokykla (mokytojas Vitalijus Martikonis)

Mokyklos tarybos susirinkimas

Gruodžio 22 d. įvyko Mokyklos tarybos posėdis. Jauki, šventinė aplinka nesutrukdė produktyviam darbui. Buvo išklausyta finansinė mokyklos ataskaita už 2016 m., aptarta mokyklos veiklos įsivertinimo ir pažangos anketa, tėvų pedagoginio švietimo aktualijos. Tėvai ir mokiniai pateikė siūlymus dėl klasių mikroklimato gerinimo, mokymo(si) metodų įvairovės taikymo pamokose, mokyklinės uniformos papildymo, valgyklos darbo ir patiekalų asortimento.