Logopedo pagalba

Logopedė Jolanta Jankevičienė
Mokyklos logopedė nustato mokinių kalbos sutrikimo pobūdį ir teikia logopedinę korekcinę pagalbą, dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Užsiėmimai vyksta po pamokų individualiai/grupėje. Jų metu šalinamas netaisyklingas garsų tarimas, lavinama kalbinė bei foneminė klausa, tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, plečiamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinamas regimasis suvokimas, smulkioji motorika. Logopedė suteikia pagalbą ir vaikams, turintiems klausos sutrikimų, domisi įvairiais šių mokinių ugdymo metodais ir siekia teorines žinias įgyvendinti praktikoje. Pagrindinis darbo tikslas yra koreguoti kalbos ir komunikacijos trūkumus.
Mokyklos logopedė dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos mokytojais, specialiaisiais pedagogais, psichologu. Mokinių tėvai konsultuojami iškilus sunkumams, informuojami apie mokinių pasiekimus. Logopedė teikia ir trumpalaikes konsultacijas mokiniams bei jų šeimos nariams.
Logopedė dirba 0,5 etato.