Mokytojos padėjėjos paslaugos

Mokytojos padėjėjos teikia:
• Pagalbą pirmokui adaptaciniu laikotarpiu mokykloje;
• Individualią pagalbą su specialiųjų poreikių ir gabiais mokiniais klasėje;
• Pagalbą mokytojui diferencijuojant ir integruojant ugdymą;
• Pagalbą mokytojai organizuojant renginius.