Psichologo pagalba

Psichologė Loreta Vaičaitytė

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Mokyklos psichologo veikla yra kompleksinė.
Konsultavimas – mokinių, tėvų ar globėjų, pedagogų, siekiant aptarti ar nustatyti problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus;
Psichologinis įvertinimas – tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais; mokinio asmenybės galių (pažintinių procesų) ir sunkumų įvertinimas; specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas;
Tiriamasis darbas – klasių kolektyvų psichologinis klimato ištyrimas; mokinių adaptacijos problemų tyrimas, įvairios mokinių ir mokyklos bendruomenės apklausos, mokinių profesinių interesų tyrimai, psichologinių problemų pobūdžio tyrimai; psichologinių faktų kaupimas, jų analizė ir atskleidimas;
Psichologinis švietimas – tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.