Produktyviojo mokymosi diegimo praktiniai mokymai Ukmergės Lietuvos aklųjų bibliotekos padalinyje

Nuo 2019 m. kovo 14 d. LAB Ukmergės padalinyje Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 10 produktyviojo mokymosi klasės mokinė Viktorija atlieka produktyviojo mokymosi diegimo modelio praktinius mokymus.
Produktyviojo mokymosi organizavimo tikslas – tenkinti mokymosi sunkumų turinčių ir mokymosi motyvaciją praradusių mokinių ugdymosi poreikius, didinti mokinių mokymosi pasirinkimo galimybes, derinant jų mokymąsi mokykloje ir praktinio mokymosi vietose, padėti jiems įgyti pagrindinį išsilavinimą (LR Švietimo ir mokslo ministro 2014-03-31 įsakymas Nr. V-256 „Dėl Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašas“).
Produktyviojo mokymosi (toliau – PM) klasių mokiniai yra labai laukiami LAB Ukmergės padalinyje, kur visuomet atsiranda veiklos jaunimui. Pirmiausiai jaunimas skatinamas kurti. Šiuo metu atliekanti praktiką mokinė labai kūrybinga ir turinti begales idėjų. Todėl labai stengiamasi išnaudoti mokinių kūrybingumą ir juos skatinti kurti toliau.
Ši mokinė kuria knygą. Reikia tik pasakyti – ji kuria ir tekstą ir iliustracijas. Pati ją modeliuoja, maketuoja ir idėjas perkelia į knygą… Tai kas jau sukurta – stulbinama.

Asta Girnienė