Profilaktiniai tyrimai mokykloje ir jų rezultatai

Gerbiami mokytojai, mokiniai, tėveliai ir visi, kurie rūpinatės švietimu!

Kadangi COVID -19 virusu galime užsikrėsti įvairiose vietose ir net patiems to nežinant paskleisti virusą, rekomenduojama mokiniams  profilaktiškai testuotis. Tai leidžia nustatyti ligą, kai sergantis nejaučia jokių simptomų, bet ją platina kitiems.  Toks testavimas yra savanoriškas. Sutikimą dėl vaiko iki 16 metų testavimo mokyklų administracijoms pateikia tėvai, o nuo 16 metų mokinys apsisprendžia pats.
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įteisinta, kad rajono bendrojo ugdymo  mokyklose bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje savanoriškas testavimas vykdomas kas 3-5 dienas savikontrolei skirtais greitaisiais antigenų testais. Savikontrolę vykdyti mokiniams padeda Ukmergės visuomenės sveikatos biuro specialistai ir mokyklų administracijos paskirti atsakingi darbuotojai.
Šiuo metu  profilaktiniame testavime COVID-19 ligai nustatyti dalyvaus net 1700 mokinių iš visų Ukmergės rajono bendrojo ugdymo įstaigų bei Technologijų ir verslo mokyklos. Tikimės, kad šis būrys plėsis ir tai leis mums ugdymo procesą visiems mokiniams organizuoti klasėse bei apsaugoti mokyklas nuo infekcijos protrūkio.
Pabrėžiame, kad tai yra savanoriškas, labai rekomenduotinas testavimas. Testai leidžia įvertinti, ar virusas šalia. Tai viena iš priemonių, padedančių apsisaugoti nuo COVID-19. Mokyklose taikomi ir visi kiti saugumo reikalavimai: srautų reguliavimas, atstumų bei higienos normų laikymasis, patalpų vėdinimas, paviršių dezinfekavimas ir kt.
Visos šalies savivaldybės priėmė tokį sprendimą dėl to, jog absoliučiai visi vaikai, įskaitant ir mokinius, kurių tėvai neduoda sutikimo juos testuoti, galėtų mokytis ne nuotoliniu, o kontaktiniu būdu – klasėse.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS

Profilaktiniai tyrimai mokykloje ir jų rezultatai

Informuojame, kad užtikrinant saugų mokymąsi kontaktiniu būdu, mūsų mokykloje kiekvieną pirmadienį 1-10 klasių mokiniams, bus atliekami profilaktiniai periodiniai tyrimai greitaisiais antigenų testais (mokiniai atlieka savarankiškai, prižiūrint mokyklos paskirtam darbuotojui).
Profilaktiniai tyrimai nebus atliekami mokiniams, kurių tėvai (globėjai) nepasirašė sutikumų, kad mokiniai būtų testuojami. 
Ėminius mokiniai savarankiškai ims patys, prieš tai instruktuoti ir tai bus atliekama prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui.

Gerbiami tėveliai,

Atsiradus simptomams ar nustačius teigiamą savikontrolės testą mokiniui, norinčius atlikti PGR tyrimą, registruotis tel. +370 675 72384.

VSP specialistė A. Bertašienė

Informacija apie testavimą

Mokykla be Covid-19 >>

Ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos >>

Tyrimų rezultatai

2021-09-13 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 klasių ištirti 144 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-09-20 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 klasių ištirti 138 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-09-28 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 klasių ištirti 142 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-10-04 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 klasių ištirti 152 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-10-11 Užupio pagrindinėje mokykloje 1–4, 7ab, 8a ir 10PM klasių ištirti 125 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-10-13 Užupio pagrindinėje mokykloje 5–6, 7b, 8b, 9PM ir 10PM klasių ištirti 86 mokiniai. Iš jų viename 9PM klasės greitojo antigenų testo rezultatas buvo teigiamas.

2021-10-18 Užupio pagrindinėje mokykloje 1–4, 6–8 klasių ištirti 132 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-10-20 Užupio pagrindinėje mokykloje 6a, 9–10 klasių ištirti 31 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-10-22 Užupio pagrindinėje mokykloje 6a klasės ištirti 15 mokinių. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-10-25 Užupio pagrindinėje mokykloje 5-8 ir 10PM klasėse ištirta 112 mokinių. Iš jų dviejuose 6a kl., viename 7a kl. ir dviejuose 7b kl. greitųjų antigenų testų rezultatai buvo teigiami. 

2021-10-26 Užupio pagrindinėje mokykloje 1–4 klasėse ištirta 83 mokiniai. Iš jų viename 2b klasės greitojo antigenų testo rezultatas buvo teigiamas.

2021-10-27 Užupio pagrindinėje mokykloje 6a, 7 ir 9 klasėse ištirta 42 mokiniai. Iš jų viename 7a klasės greitojo antigenų testo rezultatas buvo teigiamas.

2021-11-10 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-4 klasėse ištirta 68 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-11-15 Užupio pagrindinėje mokykloje 5-10 klasėse ištirta 96 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-11-17 Užupio pagrindinėje mokykloje 1–4 klasėse ištirta 76 mokiniai. Iš jų viename 2a klasės greitojo antigenų testo rezultatas buvo teigiamas.

2021-11-22 Užupio pagrindinėje mokykloje 5-10 klasėse ištirta 89 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami. 2a, 3a ir 4 klasėse ištirta 24 mokiniai. Iš jų viename 2a klasės greitojo antigenų testo rezultatas rastas teigiamas.

2021-11-24 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-3 klasėse ištirta 52 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-11-29 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 klasėse ištirta 100 mokinių. Iš jų dviejuose 5a kl., viename 7a kl.  greitųjų antigenų testų rezultatai buvo teigiami. 

2021-12-01 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-4, 5a ir 7a kl. ištirti 76 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-12-06 ir 2021-12-08 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 kl. ištirti 144 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-12-13 Užupio pagrindinėje mokykloje 4a, 5-8 ir 10PM klasėse ištirti 98 mokiniai. Iš jų viename 5a klasės greitojo antigenų testo rezultatas rastas teigiamas.

2021-12-20 Užupio pagrindinėje mokykloje 2a, 3-10 klasėse ištirti 129 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2021-12-22 Užupio pagrindinėje mokykloje 1a, 1b, 2b klasėse ištirti 33 mokiniai. Visų greitųjų antigenų testų rezultatai neigiami.

2022-01-19 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-10 klasėse ištirti 167 mokiniai. Iš jų dvylikos mokinių greitojo antigenų testo rezultatas rastas teigiamas.

2022-01-25 Užupio pagrindinėje mokykloje 4a klasėje ištirti mokiniai. Iš jų vieno mokinio greitojo antigenų testo rezultatas rastas teigiamas.

2022-01-26 Užupio pagrindinėje mokykloje 1-2, 3a ir 4b klasėse ištirti 62 mokiniai. Iš jų trijų mokinių greitojo antigenų testo rezultatas rastas teigiamas.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Audra Bertašienė
Tel. nr. 8 675 72482
El. paštas ursvsb.audra@gmail.com

Darbo grafikas:
Pirmadienį 8.00–16.52
Trečiadienį 8.00–16.52
Penktadienį 8.00–16.52