Projektas „Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“


Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kartu su partneriu – Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą

„Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“

Projekto tikslas
Stiprinti vaikų psichinę sveikatą, emocinę gerovę, sudarant sąlygas kokybiškam emociniam ugdymui.

Uždavinys
Aprūpinti mokyklų sveikatos kabinetus veiksmingomis metodinėmis priemonėmis.

Projekto trukmė
2022 m. rugpjūčio 18 d.  – 2023 m. rugpjūčio 18 d.

Projekto vertė – 231 135,86 Eur

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos
EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 193 876, 76 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 37 259,10 Eur

Finansavimo šaltiniai
2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos.