Rugsėjo pirmosios šventės tvarka

Šventės pradžia – 9.00 val.

I, V, VIII ir X klasių mokiniams šventė vyks vidiniame mokyklos kiemelyje, po to klasėse.
II, III, IV, VI, VII ir IX klasių mokiniai renkasi tik savo klasėse ar auklėtojų kabinetuose.

I ir V klasių tėveliai gali vaikus atlydėti ir dalyvauti šventėje tik su kaukėmis.
Kitų klasių tėveliai vaikus palydi tik iki mokyklos.
VIII ir X klasių mokiniams šventės metu būtinos kaukės ir pirštinės.

Detalesnės informacijos kreiptis į klasių auklėtojus.

Administracija