Tarptautinis projekto „Secure Internet. Real Freedom“ susitikimas Vengrijoje

Rugsėjo 25 – spalio 2 dienomis Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių komanda dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekto „Secure Internet. Real Freedom“ mobilumo vizite Kalošemjene, Vengrijoje. Dėl susiklosčiusios COVID-19 situacijos dalyvių susitikimas buvo atidedamas, nors projektas prasidėjo 2019 m. lapkričio mėnesį. Nors šiuo metu galioja naujos taisyklės ir griežtesni kelionių reikalavimai visa mokyklos projekto komanda laukėme šio susitikimo. Pasijutome lyg atradėjai, po ilgo laiko tarpo besiskinantys kelią į nežinomybę.

Projekte „Secure Internet. Real Freedom“ dalyvauja: Turkija, Lenkija, Vengrija, Italija, Rumunija ir Lietuva. Pagrindinis projekto tikslas- suteikti mokiniams žinių apie saugumą internete; plėsti mokinių akiratį ugdant vertybes, emocinį intelektą ir tobulinti bendravimo įgūdžius. Projekto metu kuriami intelektiniai produktai, kurių vieną filmą apie pavojus internete filmavome susitikimo metu.
Dalyvaudami veiklose ir dirbdami kartu, mokiniai galėjo plėtoti savo tarptautinę patirtį ir sužinojo apie kitų šalių kultūras bei tradicijas. Mokiniai dirbo internacionalinėse grupėse, todėl pagilino savo anglų kalbos žinias. Anglų kalbos žinias pagilino ir mokytojai, nes jie dirbo kartu su moksleiviais. Kadangi dėl pandemijos moksleiviai buvo skirtingo amžiaus vyresni moksleiviai pagelbėjo jaunesniems atliekant užduotis, aiškindavo nesuprantamus dalykus. Moksleiviai sustiprino ir IT žinias, nes prireikė dirbti su skirtingomis programomis, kurti QR kodus, algoritmus.
Kiekvienas moksleivis ir mokytojas gavo Youthpass, kuriame smulkiai aprašytos įgytos kompetencijos.
Bendrakultūrinės kompetencijos pagilintos organizuojant tarptautinius pristatymo vakarus, kurių metu buvo pristatomi ir ragaujami nacionaliniai valgiai, pasidalinta kulinarinėmis paslaptimis, šokami liaudies šokiai, dainuojamos liaudies dainos, organizuojamos viktorinos apie šalis.
Neapseita ir be kultūrinių išvykų. Aplankytos bažnyčios, muziejai, teko pabendrauti ir su Kalošemjeno meru.
Įspūdžių tikrai labai daug.
Lietuvą ir Ukmergės Užupio pagrindinę mokyklą atstovavo Virgilija Markevičienė (projekto koordinatotė), Rusnė Valeikienė (anglų kalbos mokytoja) mokinės: Agnė Mickūnaitė, Emilija Purvytė, Liepa Šarkaitė, Ugnė Baginskaitė.