Tolerancijos diena Užupio pagrindinėje mokykloje

Užupiečiai prisiminė žodžio tolerancija reikšmę, aptarė, kad tolerantiškais būti reikia stengtis kiekvieną dieną. Tolerancija padeda įvairiose gyvenimo situacijose: mokantis, bendraujant su draugais, vyresniaisiais, šeimos nariais, važiuojant automobiliu, atostogaujant.
1-4 klasių mokiniai dėliojo dėliones, su užrašytomis tolerantiško žmogaus savybėmis. Galėjo rinktis, ką nupiešti dėlionėje iš 3 diferencijuotų užduočių: mėgstamiausia veikla kartu su draugu, 2-6 geriausi draugai, parašyti skiemenimis žodį tolerancija, raides papuošti.
5-8 klasių mokiniams dorinio ugdymo pamokos vyko nuotoliniu būdu. Pažiūrėję socialinį filmuką „Nenurašyk, o palaikyk“, aptarė pagrindinę filmo mintį, diskutavo šia tema ir suprato, kad reikia kitus
priimti tokius, kokie jie yra, nors tai padaryti ne visada būna lengva…
7a klasės mokinė R. Romanovaitė dalyvavo etikos konkurse „Šalia manęs – kitas žmogus“.
Prisiminę tolerantiško žmogaus savybes, mokiniai rinko savo klasės tolerantiškiausius mokinius.
Etikos mokytoja D. Misiūnienė