Tolerancijos savaitė

Kovo mėnesio 18–24 dienomis 4a klasės mokiniai dalyvavo SEU olimpiadoje ,,Dramblys”.
Vaikai atliko įdomias ir prasmingos užduoti savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų sprendimų priėmimo kompetencijoms ugdytis.
Su vaikai buvo aptariama, kaip jausmai gali paveikti pati mokymąsi ir jo rezultatus. Užsiėmimo metu mokiniai sudarė savo mokymosi kinkinį, į kurį suklijavo jausmų ir emocijų apibūdinimus, kurie padeda mokytis ir į „aptvarą“ uždarė jausmus, kurie trukdo mokytis ir bendrauti.
Ugdyti gebėjimą draugiškai, mandagiai bendrauti, palaikyti draugiškus santykius su klasės draugais, pastebėti kito žmogaus gerąsias savybes skatino veikla pavadinimu „Statau savo namą“. Jos metu mokiniai vaikščiojo klasėje ir vieni kitiems ant plytų užrašė teigiamas savybes, kuriomis pasižymi klasės draugas. Kiekvienas iš plytų statė (klijavo) savo namą. Darbelį užbaigė namuose, panaudojant papildomas plytas, kurias užpildė tėveliai ir kiti šeimos nariai.
Aktyvios veiklos skatino gerą emocinę vaikų savijautą, pasitikėjimą savimi. Buvo gera stebėti, kaip vaikai džiaugėsi skaitydami gerus klasės draugų apibūdinimus. Apie patirtas emocijas galima spręsti ir mokinės pasisakymo refleksijos metu: „Aš supratau, kad rūpiu ne tik savo šeimai, bet ir klasės draugams.
Daiva Butkienė