Užsienio kalbų savaitė

Artėja mūsų mokyklos jubiliejus – 45 metai. Daug tai ar mažai? Svarbu kuo matuosime. Jei žmonijos nueitu keliu, tai 45 – labai mažai, jei matuosime mokinių prirašytais sąsiuviniais, jų svajonėmis, nuveiktais darbais – tai susidarys gražus margaspalvis ilgas kelias. Šiais mokslo metais visa mokyklos bendruomenė įsijungė į gražių renginių pynę.
Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojos J. Dunčienė, I. Ilčiukienė, N. Minkevičienė, S. Terekienė, R. Vaitkevičienė ir R. Valeikienė vykdė įvairius projektus artėjančio jubiliejaus proga užsienio kalbų savaitės metu. Projektų tikslas ir uždaviniai buvo atkreipti mokinių dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, kelti kalbų mokymosi motyvaciją, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai bei visoms Europoje vartojamoms kalboms.
Mūsų mokykla rengia mokinius, kurie ne tik moka skaityti ir rašyti, bet ir nori tą daryti. Mūsų mokykloje gausu mokinių, kurie ne tik užduoda puikius klausimus, bet ir klausinėja labai dažnai ir atkakliai. Puikius kalbinius įgūdžius parodė 3a klasės mokiniai, kurie, šiuolaikinių technologijų pagalba dalyvavo Tele tilte kartu su Šilo pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniais. Mokiniai vieni kities pateikė klausimus, atsakė į juos, pasikalbėjo apie tai, kokių užsienio kalbų mokomasi jų mokyklose. Taip pat, mokiniai atpažino Europos šalių vėliavas, vieni kitiems prisistatė anglų kalba ir dar parašė žinutes. Iš šių žinučių mokiniai, mokytojų padedami parengė stendą „Šypsenos mano draugui”.
IV-V klasių mokiniai dalyvavo kalbų viktorinose, čia klasių komandos atkakliai varžėsi ir demonstravo ne tik savo žinias apie Europos šalių lankytinas vietas, reprezentuojančius simbolius, bet ir turėjo galimybę pasitikrinti ir prisiminti tai, ko išmoko ir sužinojo per dalykų pamokas.
V,VI,VII klasių mokiniams nebuvo sunku išsiaiškinti Europos šalių vėliavų spalvas. Mokiniai, linksmai nusiteikę, su įvairių spalvų kreidelėmis, nupiešė daug vėliavų, ypač smagu mokiniams buvo piešti tų Europos šalių vėliavas, su kuriomis mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame Erasmus projekte, tai Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos ir Makedonijos vėliavos. Bene daugiausiai klausytojų sutraukė kalbėtojų kampas Hyde parke, kurį mokiniai įrengė erdvėje prieš mokyklą.
Skambant maršui, smalsūs žiūrovai ir kalbėtojai, nešini pledais ar pagalvėlėmis rinkosi į netradicinę erdvę, patogiai įsitaisė ant pledų ir nusiteikė klausytis kalbėtojų. Renginio vedėjai 8a klasės mokiniai Austėja Paškevičiūtė ir Tauras Žemaitis stovintys ant pakylos, pakvietė mokyklos direktorę R. Razmienę perkirpti juostelę ir paskelbti „Kalbėtojų kampo” atidarymą. Netrukus kalbėtojai vienas po kito lipo ant pakylos ir drąsiai demonstravo savo kalbinius gebėjimus anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Kalbėtojai išreiškė savo nuomonę jiems rūpimais klausimais: kaip svarbu mokytis užsienio kalbų, kaip svarbu saugoti gamtą, kuri mus supa, kaip svarbu jaustis gerai kiekvieną dieną, kodėl anglų kalba, leidžia susikalbėti daugelyje šalių. Džiugu, kad oratorių kalbos buvo palydėtos plojimais ir specialių pažymėjimų įteikimu. Taip pat, kalbėtojai ir žiūrovai pozavo prie foto sienelės. Renginio vedėjai išreiškė viltį, kad kitais metais gamta galbūt vėl mus palepins ir galėsime kalbėtojų kampą įrengti netradicinėje erdvėje. Interviu diena buvo netikėta mokytojams. Mūsų mokiniams buvo įdomu išgirsti, kokius kalbinius gebėjimus mūsų mokytojai turi, kokios kalbos buvo dėstomos nuo mokyklos įsikūrimo , ar moka mokytojai pasakyti „ačiū”, „prašau”, suskaičiuoti iki 10 angliškai, vokiškai, rusiškai, prancūziškai, o kokią kalbą mūsų mokytojai dar norėtų išmokti? Po interviu visi sutarė, kad kalbų mokėjimas, tai – raktas į bendravimą ir bendradarbiavimą.
Džiaugiamės prasmingais šios savaitės renginiais ir vieninga mokinių nuomone, kad mokytis kalbų ne tik reikalinga, bet ir įdomu. Juk kalbų mokėjimas – vienas svarbiausių šiuolaikiško
žmogaus bruožų!
Anglų k. mokytoja N. Minkevičienė