Užupio mokyklos aštuntokai Paulių Širvį pažins geriau

Rugsėjo pradžioje teko laimė būti viešnia aštuntokų lietuvių kalbos pamokoje. Klausiausi, kaip mokiniai deklamuoja Paulį Širvį. Malonu klausyti jaunų balsų. Beveik kiekvienas aštuntokas mokėsi arba atmintinai, arba labai gražiai, išraiškingai skaityti poeto eilėraštį. Žiūrint kokio įvertinimo norėjosi. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti paties poeto skaitomą „Aš beržas“ ir palyginti savo ir poeto skaitymą. Dviejose mokytojos Laimos Juzėnienės kūrybingai paruoštose pamokose išgirdome mokinių skaitomus poeto amžininkų, draugų prisiminimus, biografijos faktus. Klausėmės ir įvairiais stiliais atliekamų dainų pagal poeto eilėraščių žodžius, žiūrėjome filmą, kuriame rašytojai, literatūros kritikai, kiti pažinojusieji poetą kalba apie šio žmogaus likimą, sulaužytą Antrojo pasaulinio karo, nesitaikstymą su neteisybe, nuolatinį žmogiškojo artumo, meilės ilgesį, apie pagarbą moteriai. Tikiuosi, ir po daugelio metų Paulius Širvys nebus užmirštas, liks šių jaunų žmonių atmintyje.