ES projektas „Veiksmingas gamtamokslis ugdymas „BE SIENŲ””

Projekto tikslas – skatinti mokinius labiau domėtis gamtos mokslais ir siekti aukštesnių 8 klasėse besimokančių mokinių ugdymo pasiekimų, nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, diegiant kontekstu ir tyrimais grindžiamą mokymą 5-8 klasėse bei tobulinant mokytojų kompetencijas.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projekto vykdytojas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris: Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla