Dėl paramos mokiniams

Primename, kad su prašymais dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti,  šeimos gali kreiptis iki gruodžio 1 dienos. Parama mokinio reikmenims ir nemokamam maitinimui skiriama, kai pajamos 1 šeimos nariui yra ne didesnės kaip 153,00 eurai. Dėl nemokamo maitinimo (pietų) šeimos gali kreiptis kitais atvejais, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, kai vidutinės pajamos 1 šeimos nariui yra ne didesnės kaip 204,00 eurai. Kiti atvejai yra šie:

  1. Mokinys gyvena nepilnoje šeimoje;
  2. Mokinys yra iš šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų;
  3. Mokinys yra neįgalus ar vienas iš tėvų turi neįgalumą;
  4. Atsiradus šeimoje papildomų išlaidų ligos, nelaimingo atsitikimo, maitintojo netekimo ir kt.

Dėl nemokamo maitinimo prašymai priimami visus mokslo metus.

Primename, kad kreipiantis dėl paramos mokiniams, šeimos turtas yra nevertinamas, o vertinama tik šeimos pajamos.

Jeigu šeimai kreipimosi metu yra skirta soc. pašalpa ar kompensacijos, tuomet pildomas tik prašymas dėl paramos mokiniams.