Atributika

UŽUPIEČIŲ DAINA

Čia užgimsta gražiausios svajonės
Čia užgimsta mūsų daina
Ar meni – pirmą žodį dėliojom
Ir užaugom kartu su knyga.

Pried.   Oš beržai po langais
O veide šypsena
Čia kiekvieną sutiks
Užupiečių daina.

Metai bėgs, o širdy
Vis vaikystė žydės
Bus plaukai jau žili
Mokykla visad kvies.

Nors tokie mes skirtingi dar esam
Bet kasdieną mes būnam kartu
Savo knygą gyvenimo rašom
Ir vadinsime ją likimu

Pried.   Oš beržai po langais
O veide šypsena
Čia kiekvieną sutiks
Užupiečių daina.

Metai bėgs, o širdy
Vis vaikystė žydės
Bus plaukai jau žili
Mokykla visad kvies.

Lyg šaltinio vanduo vis srovens
Šviesios mintys ir žodžiai prasmingi
Amžinai čia jaunystė gyvens
Širdys degs viltimi būt laimingu.

Žodžiai – mokytojos L. Motiejūnienės
Muzika – mokytojos A. Baronienės

MOKYKLOS HIMNAS

Mes čia Užupiečiai
Dainuojam dainas,
Ir ateitį pinam
Į mokslo dienas.
Čia gimsta svajonė
Ir meilės šviesa,
Pasauliui ir šviesai –
Širdis atverta…

Mokyklai nupinsim
Vainiką garbės,
Už upės Šventosios
Jis saule žibės.
Ištiesk savo ranką
Ir šokam ratu,
Atverk mokslui širdį
Ir būsim kartu.

Visi pedagogai,
Tėveliai, draugai
Į mokslo viršūnes
Mus veda ilgai,
Už upės Šventosios
Kur mokslo šviesa,
Laisva ir laiminga
Jaunystė visa.

Išskrisim lyg paukščiai
Padangėn lemties
Ieškodami laimės,
Tiesos ir vilties.
Gražins mus už upės –
Šventosios versmės,
Mokykloje kurta
Stiprybės giesmė.

Žodžiai – soc. pedagogės O. Vžesniauskienės
Muzika – mokytojos R. Laurikėnienės