Vaiko gerovės komisija

Inga Ilčiukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
Nijolė Čepukėnienė – bibliotekos vedėja, vaiko gerovės komisijos sekretorė.

Nariai:
Miglė Kavaliauskė – direktorė.
Jolanta Jankevičienė – specialioji pedagogė, logopedė.
Daiva Aniukštienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.
Ilona Masiukienė – socialinė pedagogė.
Rusnė Valeikienė – klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.
Artūras Žilinskas – darbo tarybos pirmininkas.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas