Vaiko gerovės komisija

Algirdas Babianskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkas.
Nijolė Čepukėnienė – bibliotekos vedėja, vaiko gerovės komisijos sekretorė.

Nariai:
Valentinas Beliauskas – matematikos mokytojas.
Jolanta Jankevičienė – specialioji pedagogė.
Rita Jaselienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.
Ilona Masiukienė – socialinė pedagogė.
Loreta Vaičaitytė – psichologė.
Ingrida Dutkienė – Ukmergės r. PK bendruomenės pareigūnė.
Regina Razmienė – mokyklos direktorė.
Danutė Misiūnienė – klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas