Vizija ir misija

Vizija
Mokykla visiems, saugi, mokanti gyvenimui, nuolat besikeičianti, besiorentuojanti į naujoves.

Misija
Ugdymo įstaiga, teikianti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, tenkinanti moksleivių poreikius ir ugdanti asmenybę, kuri suvoks savo galimybes ir galės rinktis ugdymosi formas pagal sugebėjimus.