Korupcijos prevencija

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ir kontrolę mokykloje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Kavaliauskė.
Apie galimus korupcijos pažeidimus konfidencialiai galima pranešti telefonu – 8 340 64593 arba el. paštu korupcija@ukmergeuzupys.lt.

Užupio pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programa

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 33 33

Kita aktuali informacija:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa