Mokslo metų trukmė

1-4 klasėse 2023-2024 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės). Ugdymo proceso pabaiga birželio 11 d.

5-10 klasėse 2023-2024 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės). Ugdymo proceso pabaiga birželio 26 d.