Mokslo metų trukmė

1-4 klasėse 2019-2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės). Ugdymo proceso pabaiga birželio 4 d.

5-10 klasėse 2019-2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės). Ugdymo proceso pabaiga birželio 12 d.