Mokslo metų trukmė

1-4 klasėse 2017-2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės).

5-10 klasėse 2017-2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ugdymo proceso trukmė – 181 ugdymo dienų (36 savaitės).