Mokslo metų trukmė

1-4 klasėse 2020-2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės). Ugdymo proceso pabaiga birželio 15 d.

5-10 klasėse 2020-2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės). Ugdymo proceso pabaiga birželio 22 d.