Mokslo metų trukmė

1-4 klasėse 2018-2019 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės).

5-10 klasėse 2018-2019 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės).