Pedagogai

 1. Adomavičienė Vida — pradinės klasės;
 2. Aniukštienė Daiva — pradinės klasės;
 3. Avižienė Valentina — istorija, pilietiškumo pagrindai;
 4. Babianskas Algirdas — fizika, pavaduotojas ugdymui;
 5. Beliauskas Valentinas — matematika;
 6. Butkienė Daiva — pradinės klasės;
 7. Dunčienė Jūratė — anglų kalba;
 8. Ilčiukienė Inga — anglų kalba;
 9. Ivanova Rita — matematika;
 10. Jankevičienė Jolanta — specialusis pedagogas, logopedė;
 11. Jaselienė Rita — pradinės klasės;
 12. Juzėnienė Laima — lietuvių kalba;
 13. Kavaliauskė Miglė — informacinės technologijos,
  produktyvusis mokymasis;
 14. Kiaulienė Alma — lietuvių kalba;
 15. Kisielienė Rasa — pailgintos dienos grupė;
 16. Kovarskienė Audronė — lietuvių kalba;
 17. Makavičienė Lena — pradinės klasės;
 18. Markevičienė Virgilija — informacinės technologijos;
 19. Masevičienė Deimantė — pradinės klasės;
 20. Masiukienė Ilona — socialinė pedagogė;
 21. Medišauskienė Gražina — istorija, pilietiškumo pagrindai;
 22. Minkevičienė Nijolė — anglų kalba;
 23. Misiūnienė Danutė — etika;
 24. Motiejūnienė Laimutė — biologija, gamta ir žmogus;
 25. Pažūsienė Giedrė — priešmokyklinis ugdymas; 
 26. Piešinaitė Rasa — pradinės klasės;
 27. Pratkelienė Eglė — muzika;
 28. Radzevičienė Ramunė — choreografija;
 29. Razmienė Regina — direktorė;
 30. Rimeisienė Dženeta — pradinės klasės;
 31. Sabaliauskaitė Daiva — fizinis ugdymas;
 32. Šalaviejienė Jurgita — chemija;
 33. Šlubelienė Vilma — priešmokyklinis ugdymas; 
 34. Terekienė Sonata — anglų kalba;
 35. Tiškevičienė Birutė — geografija, produktyvusis mokymasis;
 36. Vainauskienė Audronė — dailė;
 37. Vaitkevičienė Regina — rusų kalba, vokiečių kalba, mokytojos padėjėja;
 38. Valeikienė Rusnė — anglų kalba;
 39. Varnienė Virginija — priešmokyklinis ugdymas; 
 40. Žiedelienė Sigutė — rusų kalba, tikyba;
 41. Žilinskas Artūras — technologijos, žmogaus sauga;
 42. Žydelienė Rasa — fizinis ugdymas.