Pedagogai

 

 1. Adomavičienė Vida — pradinės klasės;
 2. Aniukštienė Daiva — pradinės klasės;
 3. Avižienė Valentina — istorija, pilietiškumo pagrindai;
 4. Babianskas Algirdas — fizika, pavaduotojas ugdymui;
 5. Beliauskas Valentinas — matematika;
 6. Bernotienė Milda — technologijos;
 7. Butkienė Daiva — pradinės klasės;
 8. Dunčienė Jūratė — anglų kalba;
 9. Ilčiukienė Inga — anglų kalba;
 10. Ivanova Rita — matematika;
 11. Jankevičienė Jolanta — specialusis pedagogas, logopedė;
 12. Jaselienė Rita — pradinės klasės;
 13. Juzėnienė Laima — lietuvių kalba;
 14. Kavaliauskė Miglė — informacinės technologijos,
  produktyvusis mokymasis;
 15. Kiaulienė Alma — lietuvių kalba;
 16. Kisielienė Rasa — pailgintos dienos grupė;
 17. Kovarskienė Audronė — lietuvių kalba;
 18. Makavičienė Lena — pradinės klasės;
 19. Markevičienė Virgilija — informacinės technologijos;
 20. Masevičienė Deimantė — pradinės klasės;
 21. Masiukienė Ilona — socialinė pedagogė;
 22. Medišauskienė Gražina — istorija, pilietiškumo pagrindai;
 23. Minkevičienė Nijolė — anglų kalba;
 24. Misiūnienė Danutė — etika;
 25. Motiejūnienė Laimutė — biologija, gamta ir žmogus;
 26. Pažūsienė Giedrė — priešmokyklinis ugdymas; 
 27. Piešinaitė Rasa — pradinės klasės;
 28. Pratkelienė Eglė — muzika;
 29. Radzevičienė Ramunė — choreografija;
 30. Razmienė Regina — direktorė;
 31. Rimeisienė Dženeta — pradinės klasės;
 32. Sabaliauskaitė Daiva — fizinis ugdymas;
 33. Šalaviejienė Jurgita — chemija;
 34. Šlubelienė Vilma — priešmokyklinis ugdymas; 
 35. Terekienė Sonata — anglų kalba;
 36. Tiškevičienė Birutė — geografija, produktyvusis mokymasis;
 37. Loreta Vaičaitytė — psichologė;
 38. Vainauskienė Audronė — dailė;
 39. Vaitkevičienė Regina — rusų kalba, vokiečių kalba, mokytojos padėjėja;
 40. Valeikienė Rusnė — anglų kalba;
 41. Varnienė Virginija — priešmokyklinis ugdymas; 
 42. Žiedelienė Sigutė — rusų kalba, tikyba;
 43. Žilinskas Artūras — technologijos, žmogaus sauga;
 44. Žydelienė Rasa — fizinis ugdymas.