Pedagogai

 1. Adomavičienė Vida — pradinės klasės;
 2. Aniukštienė Daiva — pradinės klasės;
 3. Beliauskas Valentinas — matematika;
 4. Butkienė Daiva — pradinės klasės;
 5. Blusius Paulius — fizinis ugdymas;
 6. Černiauskienė Virginija — karjeros specialistė;
 7. Dunčienė Jūratė — anglų kalba;
 8. Ginaučienė Rita — informacinės technologijos, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 9. Grigienė Žydra — vokiečių kalba;
 10. Ilčiukienė Inga — anglų kalba, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 11. Ivanova Rita — matematika;
 12. Jankevičienė Jolanta — specialusis pedagogas, logopedė;
 13. Jaselienė Rita — pradinės klasės;
 14. Juzėnienė Laima — lietuvių kalba ir literatūra;
 15. Kavaliauskė Miglė — direktorė;
 16. Kazlauskienė Monika — lietuvių kalba ir literatūra, gyvenimo įgūdžiai, produktyvusis mokymasis;
 17. Kiaulienė Alma — lietuvių kalba;
 18. Kisielienė Rasa — prailgintos dienos grupė;
 19. Makavičienė Lena — pradinės klasės;
 20. Markevičienė Virgilija — informacinės technologijos;
 21. Matiukienė Vaidutė — pradinės klasės;
 22. Masevičienė Deimantė — pradinės klasės;
 23. Masiukienė Ilona — socialinė pedagogė;
 24. Minkevičienė Nijolė — anglų kalba;
 25. Misiūnienė Danutė — etika;
 26. Motiejūnienė Laimutė — biologija, gamta ir žmogus;
 27. Pažūsienė Giedrė — priešmokyklinis ugdymas; 
 28. Piešinaitė Rasa — pradinės klasės;
 29. Pratkelienė Eglė — muzika;
 30. Puzeris Tomas — matematika, gyvenimo įgūdžiai;
 31. Radzevičienė Ramunė — šokis;
 32. Rimeisienė Dženeta — pradinės klasės;
 33. Sabaliauskaitė Daiva — fizinis ugdymas;
 34. Servienė Justina – grupės auklėtoja;
 35. Šalaviejienė Jurgita — chemija, technologijos;
 36. Šlubelienė Vilma — priešmokyklinis ugdymas; 
 37. Tatarūnas Egidijus — tikyba;
 38. Terekienė Sonata — anglų kalba;
 39. Tiškevičienė Birutė — geografija, produktyvusis mokymasis;
 40. Unikauskaitė Asta — pradinės klasės;
 41. Vainauskienė Audronė — dailė, technologijos;
 42. Vaitkevičienė Regina — rusų kalba, vokiečių kalba;
 43. Valeikienė Rusnė — anglų kalba;
 44. Varnienė Virginija — priešmokyklinis ugdymas; 
 45. Vyšniauskienė Greta — fizika;
 46. Zinkevičiūtė Reda — istorija, pilietiškumo pagrindai;
 47. Žilinskas Artūras — technologijos, žmogaus sauga.