Trimestrai

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais:

1-4 klasių mokiniams:

  • 1-asis trimestras 2023-09-01—2023-11-30
  • 2-asis trimestras 2023-12-01—2024-03-15
  • 3-asis trimestras 2024-03-18—2023-06-11

5-10 klasių mokiniams:

  • 1-asis trimestras 2023-09-01—2023-11-30
  • 2-asis trimestras 2023-12-01—2024-03-15
  • 3-asis trimestras 2024-03-18—2024-06-26