Trimestrai

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais:

1-4 klasių mokiniams:

  • 1-asis trimestras 2019-09-02 – 2019-11-29
  • 2-asis trimestras 2019-12-02 – 2020-03-13
  • 3-asis trimestras 2020-03-16 – 2020-06-04

5-10 klasių mokiniams:

  • 1-asis trimestras 2019-09-02 – 2019-11-29
  • 2-asis trimestras 2019-12-02 – 2020-03-13
  • 3-asis trimestras 2020-03-16 – 2020-06-12