Trimestrai

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais:

1-4 klasių mokiniams:

  • 1-asis trimestras 2022-09-01—2022-11-30
  • 2-asis trimestras 2022-12-01—2023-03-10
  • 3-asis trimestras 2023-03-13—2023-06-08

5-10 klasių mokiniams:

  • 1-asis trimestras 2022-09-01—2022-11-30
  • 2-asis trimestras 2022-12-01—2023-03-10
  • 3-asis trimestras 2023-03-13—2023-06-22