Produktyvusis mokymasis

Nuo 2015 m. rugsėjo 1-osios Užupio pagrindinėje mokykloje buvo pradėtas įgyvendinti Produktyviojo mokymosi projektas. Produktyvusis mokymasis suteiks galimybę įgyti pagrindinį išsilavinimą mokantis nuo 9-os klasės. Jis suteikia galimybę mokytis kitu būdu, negu esame įpratę.

Produktyviojo mokymosi tikslas – padėti įgyti pagrindinį išsilavinimą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir nepatiriantiems mokymosi sėkmės, praradusiems mokymosi motyvaciją ar tiesiog norintiems mokytis kitaip. Šis tikslas įgyvendinamas padedant mokiniui išsikelti asmeninius mokymosi tikslus ir pasirenkant tolesnį mokymosi ir profesinio įgijimo kelią, suvokiant ir įvertinant savo norus, poreikius ir socialinės kultūrinės aplinkos įtaką. Produktyviojo mokymosi tikslas įgyvendinamas ir įtraukiant į mokinio ugdymo procesą įvairius darbo rinkos dalyvius, perkeliant dalį mokymosi proceso į praktinio mokymosi vietas.

Produktyvusis mokymasis nuo tradicinio ugdymo skiriasi šiais aspektais:

  • mokymasis vykdomas nedidelėse klasėse;
  • mokomasi individualizuotai;
  • su mokiniais dirba papildomas kompetencijas įgiję produktyviojo mokymosi mokytojai;
  • produktyvusis mokymasis vyksta tiek mokykloje, tiek už jos ribų – praktinio mokymosi vietose.

Mokiniai, kurie pasirenka produktyvųjį mokymąsi, tris dienas (20 val.) per savaitę mokosi mokykloje, o kitas (12 val.) – praktinio mokymosi vietose. Produktyvusis mokymasis nėra profesinis mokymasis. Praktinio mokymosi vietose mokiniai nesimoko konkrečių profesijų, jie tik nuosekliai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jas tarsi „pasimatuoja“ ir mokosi praktiškai taikyti akademines žinias, įgytas mokykloje. Mokiniai praktinio mokymosi vietose atlieka konkrečias įvairių mokomųjų dalykų užduotis, kurias jie pasirengia kartu su produktyviojo mokymosi mokytojais.

Šiuo metu produktyviojo mokymosi mokytojų kompetencijų ugdymo programoje dalyvavo keturios Užupio pagrindinės mokyklos mokytojos: direktorė Regina Razmienė, Laimutė Katinienė, Birutė Tiškevičienė ir Miglė Kavaliauskė. Pagal šią mokymosi programą nuo 2015 m. rugsėjo 1-osios mokomi 9 kl. mokiniai, o nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios 9-10 kl. mokiniai.

Kviečiame visus 9-tų klasių mokinius, norinčius mokytis pagal šią programą, į Užupio pagrindinę mokyklą.

Produktyviojo mokymosi diskusija „Mokykla 2017”

Produktyviojo mokymosi diegimo praktiniai mokymai Ukmergės Lietuvos aklųjų bibliotekos padalinyje