Klasių auklėtojai

1a – Dženeta Rimeisienė 
1b – Deimantė Masevičienė
2a – Rasa Piešinaitė 
2b – Rita Jaselienė
3a – Vida Adomavičienė
3b – Daiva Aniukštienė
4a – Daiva Butkienė
4b – Lena Makavičienė

5a – Alma Kiaulienė
5b – Danutė Misiūnienė 
6a – Inga Ilčiukienė
6b – Laima Juzėnienė
7a – Regina Vaitkevičienė
7b – Sonata Terekienė
8a – Audronė Kovarskienė
8b – Ramunė Radzevičienė

9 PM – Miglė Kavaliauskė
10 PM –Birutė Tiškevičienė