Finansinių ataskaitų rinkiniai

Pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasi raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

Pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

Pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Ataskaitos

Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas su priedais
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Ataskaitos

Pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenimis
Ataskaitos

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Pinigų srautų ataskaita
Finansinė būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenimis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenimis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės ataskaitos

Pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finasinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srauto ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita