Valdymo struktūros schema

Valdymo struktūros schema

 

 

 

 

Direktorė
Regina Razmienė
El. paštas: direktorius@uzupys.ukmerge.lm.lt
Tel./Faks.: 8 340 64276

Pavaduotojas ugdymui
Algirdas Babianskas
El. paštas: algirdas.babianskas@gmail.com
Tel.: 8 340 64087

Pavaduotojas ūkio reikalams
Eugenijus Ramoška
Tel.: 8 340 64582

Buhalterė
Nijolė Lučinskienė
Tel.: 8 340 64582

Raštinės vedėja
Vida Stašaitienė
Tel.: 8 340 64139

Socialinė pedagogė
Ilona Masiukienė
Tel.: 8 340 64084

Inžinierius programuotojas
Kazys Kaušas
Tel.: 8 612 15457