Valdymo struktūros schema

 

Direktorė
Regina Razmienė
El. paštas: direktorius@uzupys.ukmerge.lm.lt
Tel./Faks.: 8 340 64276

Pavaduotojas ugdymui
Algirdas Babianskas
El. paštas: pavadugdymui@gmail.com
Tel.: 8 340 64087

Pavaduotoja ugdymui
Miglė Kavaliauskė
El. paštas: migle.kavaliauske@ukmergeuzupys.lt
Tel.: 8 340 64593

Pavaduotojas ūkio reikalams
Rimvydas Žiupka
Tel.: 8 340 64582

Buhalterė
Nijolė Lučinskienė
El. paštas: buhalterija@uzupys.ukmerge.lm.lt
Tel.: 8 340 64582

Raštinės vedėja
Vida Stašaitienė
El. paštas: rastine@uzupys.ukmerge.lm.lt
Tel.: 8 340 64139

Socialinė pedagogė
Ilona Masiukienė
El. paštas: ilona.masiukiene@gmail.com
Tel.: 8 340 64084