Istorija

„Apie 1932 metus žinių nedaug. Pirmas įrašas padarytas 1939 m. pradžios mokyklos vedėjo Vlado Laškos.” M.M. – 3 pusl.

„1939/40 m. mokykla turi 10 klasių, mokosi 282 mokiniai. Rugsėjo mėnesį pradėjo veikti J.Basanavičiaus pradžios mokykla. Mūsų mokykla atidavė jai penkis mokytojus ir dali mokinių.” M.M. – 4 pusl.

„Pirmuosius socialistinėje santvarkoje mokslo metus (1940/41 m.) norima buvo pradėti labai iškilmingai: buvo liepta nupiešti įvairių lozungų, šūkių, žygiuoti svarbiausiomis miesto gatvėmis.” M.M. – 5 pusl.

„1941/42 metais į mokyklą grįžome ne visi…” M.M. – 6 pusl.

„1942/43 m. Raudonoji Armija toli pasitraukė į rytus. Mieste visai nebeliko žydų. Vėl dėstome tikybą. Mokykla padidėjo. Joje mokėsi jau 311 mokinių.” M.M. – 7 pusl.

„Karo sunkumai palietė ir mokyklą. Mokytojai priversti nešti į turgavietę baldus, drabužius, kad juos iškeistų į maistą. Trūksta popieriaus, kitų priemonių.” M.M. – 8 pusl.

„1944/45 metais, praūžus karui, mokyklos pastatas buvo beveik be langų, kuro žiemai nebuvo paruošta. Langai buvo užkalti lentelėmis. Trūko priemonių, bet dirbti reikia… Taip ir slinko metai su naujais mokiniais. Mokykla kasmet stipriai auga.” Baigia seniausią metraščio lapą mokytoja Ambrasaitienė.

„1957 metais, mokyklos vadove tampa Elena Vėbrienė. Tai unikali asmenybė. 1938 metais, baigusi tą pačią 2-ąją pradžios mokyklą, 1947 metais grįžo mokytojauti, o nuo 1957 metų -ji mokyklos direktorė.” M.M. – 10 pusl.

„1958 metais, birželio mėnesį išleidžiama 4-tos vid. m-klos laida, o 1972 metais mokykla išsikelia į naujas patalpas.” M.M. – 11/15 pusl.

Labai svarbūs 1989 metai, kai mokykloje pradedamas dėstyti sustiprintas anglų kalbos mokymas. Tais pačiais metais buvo atidarytas vienintelis Ukmergėje vidurinio mokymo Vakarinis skyrius.

1992 m. įsteigta humanitarinio profilio klasė.

1994 m. įsteigta išlyginamoji klasė vaikams su specialiais poreikiais. Pradėtas vaikų su spec. poreikiais integravimas į bendrojo lavinimo klases.

1995 m. organizuojamas kryptingas meninis ugdymas: sustiprintas muzikos mokymas ir etnokultūra. Įsteigtas Tėvų fondas.

1996 m. organizuojamas kryptingas meninis ugdymas: drama. Įkurta kompiuterių klasė. Užmegzti pastovūs ryšiai su JAV Kalifornijos Harbor koledžu. Įsteigta parengiamoji klasė.

1997 m. pradėtas suaugusiųjų neformalusis mokymas.

1999 m. visi mokyklos pedagogai įgijo kompiuterinio raštingumo pagrindus.

2000 m. įkurta skaitykla – informacijos centras .

2001 m. naujas mokyklos direktorius – Grigorijus Malčanovas.

2002 m. įkurta antra kompiuterių klasė.

2003 m. nauja mokyklos direktorė – Regina Razmienė.

2012 m. mokykla tapo Užupio pagrindine mokykla.

2013 m. prijungta jaunimo mokykla.

2015 m. 9 klasių mokiniai pradėti mokyti pagal produktyviojo mokymosi programą – 3 dienas mokiniai mokosi mokykloje, 2 dienas praktinio mokymosi vietoje.