Planavimo dokumentai

2020-2021 mokslo metų ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašas