Planavimo dokumentai

2020-2021 mokslo metų ugdymo planas

Vidaus kontrolės politika

Darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės, mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių taikymo tvarkos aprašas

Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašas