ES projektas „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų informacinio raštingumo ir kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo kompetencijas”

Projekto tikslas – pagerinti pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos (rašymo) pasiekimus mokantis virtualioje aplinkoje:

  • Ukmergės Dukstynos, Pabaisko, Pašilės, Vidiškių ir Užupio mokyklose atnaujinti IKT bazę ir įdiegti virtualiąją ugdymo(si) aplinką.
  • patobulinti pradinio ugdymo mokytojų kvalifikaciją ir gebėjimus veiksmingai organizuoti 1-4 klasių mokinių lietuvių kalbos mokymą(si) virtualioje aplinkoje.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projektą vykdo Ukmergės rajono savivaldybė

 

Mūsų mokyklos pradinukai mokosi dirbti planšetėmis, „Bitutėmis”.