Informacija tėvams

2017 metų gruodžio 13 dieną 17 valandą mokyklos aktų salėje vyks visuotinis tėvų susirinkimas. Vaikų psichologas Andrius Atas skaitys paskaitą „Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas sprendžiant vaiko problemas“. Po paskaitos susitiksite su klasių auklėtojomis aptarti pirmojo trimestro rezultatų.

Aktyviai dalyvaukime akcijoje „Knygų Kalėdos“!

„Susitikime prie „Vilkmergės“ – čia prasideda Knygų Kalėdos“

Lapkričio 20-23 dienos

1. Informacinio stendo „Knygų Kalėdos“ pristatymas.

Lapkričio 24 diena

2. Atidarymas.
• Eisena prie „Vilkmergės“ skulptūros ir legendų apie Ukmergės miestą skaitymas. Dalyvauja geriausi 1-5 klasių skaitytojai.
1 pamoka. Klasėse skaitoma legenda apie Ukmergę ir žiūrimi filmai. (1-10 klasės).
2 pamoka. „Žydrų žydriausioj žvaigždėj gyveno maža karalaitė“. Kūrybiškas pasakų skaitymas netradicinėse erdvėse. (1-4 kl.). Toliau skaityti „Aktyviai dalyvaukime akcijoje „Knygų Kalėdos“!“