2020 metai paskelbti vaikų emocinės gerovės metais

Tęsiant socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimą, sausio 21 dieną Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos komanda – socialinė pedagogė Ilona Masiukienė, specialioji pedagogė Jolanta Jankevičienė ir mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Laima Juzėnienė – dalyvavo nacionaliniame socialinio ir emocinio ugdymo forume Vilniuje, kur buvo pakviesta ir garbių svečiių iš užsienio ir Lietuvos: Susan Keister, šios srities pradininkė ir ekspertė iš JAV, dr. Markus Talvia iš Helsinkio universiteto, dr.Kęstutis Skauminas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gydytojas neurochirurgas. Pedagogai klausėsi svečių paskaitų, dalyvavo diskusijose, dalijosi patirtimis, mokėsi iš ekspertų.

Nuotraukoje – Susan Keister, SEU ekspertė iš JAV, forumo koordinatorius Tomas, mokytoja Laima Juzėnienė ir socialinė pedagogė Ilona Masiukienė

Ir vėl renkame geriausią Metų knygą

„Padeda išsirinkti knygą“ — sako penktokė Emilija. Turbūt tai yra svarbiausia, dėl ko mes dalyvaujame šioje akcijoje! Juk knygas konkursui atrenka protingiausia ekspertų komisija.
Ketvirtadienį į biblioteką atėję 1a klasės būrelio „Draugauk su knyga“ nariai (mokytoja Daiva Butkienė) susipažino su Tomo Dirgėlos „Benas – sapnų siuvėjas“ ir Dovilės Zavedskaitės „Lietus ir skafandras“ parašytomis knygomis. Ir jas įvertino. Nugalėjo „Benas sapnų siuvėjas“!
Sekantį kartą nutarė susipažinti su lapinu iš V.V. Landsbergio knygelės „Pūkis karalius”. Toliau skaityti „Ir vėl renkame geriausią Metų knygą“