Lietuvių kalbos diena

Lietuvių kalbos komisija jau ne pirmus metus kviečia minėti lietuvių bendruomenes lietuvių kalbos dienas. Gimtajai kalbai skirtas laikotarpis tarp dviejų Tėvynės laisvę įtvirtinančių datų skatina mylėti ir puoselėti gimtąją kalbą – brangiausią turtą, paveldėtą iš protėvių.
Mūsų mokyklos bendruomenė taip pat skyrė renginių lietuvių kalbos dienoms ir juos siejo su iškilia XX a. asmenybe Juozu Tumu – Vaižgantu, jo 150–iomis gimimo metinėmis.