Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Augu sveikas ir laimingas“

2023-06-12 iki 2023-06-16 (5 dienas). Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje vyko vaikų vasaros užimtumo stovykla „Augu sveikas ir laimingas” skirta 1-4 klasių mokiniams.
Vaikams buvo sudarytos sąlygos per vasaros atostogas sveikai ir turiningai pailsėti, plėtojant ir ugdant jų sveikos gyvensenos žinias, nuostatas ir įgūdžius, sudarant galimybes saviraiškai.
Su vaikais stovykloje kas dieną pasikeisdamos dirbo 10 mokytojų.
Pirmą stovyklos dieną vaikai susipažino, iškėlė savo pačių pieštą vėliavą. Susipažinę vaikai smagiai leido laiką. Aptartos saugos taisyklės. Kūrė stovyklos knygą, kurioje kiekvieną dieną fiksavo savo mintis, patyrimus, jausmus, dienos šūkius bei citatas, piešė piešinius apie savo savijautą, patyrimus. Vaikai vyko į išvykas: aplankė ir susipažino su „Miško brolių“ veikla, pasiklausė įdomių pasakojimų apie partizanus, įlipo į bunkerį, pasivažinėjo karinėmis mašinomis, mokėsi išgyventi sunkiomis sąlygomis. Keliavo į Kernavę, įlipo į piliakalnius, Kernavės archeologinės vietos muziejuje pasakojimo, bandymų ir žaidimų pagalba keliavo į tolimą Kernavės praeitį. Policijos komisariate supažino su policijos pareigūnų darbu, pasimatavo amuniciją. Apsilankė areštinėje. Stovyklos uždarymo dieną užpildytose anketose vaikai įvertino veiklos naudingumą 9,4 ir įdomumą bei veiklos atitikimą lūkesčiams 9,6 balo. Atsisveikinimo proga surengė draugiškas sportines varžybas „lik sveikas drauge“, buvo įteiktos atminimo dovanėlės.