Secure Internet, Real Freedom

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla nuo šių mokslo metų įsijungė į Erasmus + finansuojamų bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių projektų grupę.
Strateginių partnerysčių projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.
Projekte “Secure Internet, real Freedom” dalyvauja 7 organizacijos iš: Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Italijos, Lenkijos, Turkijos, Lietuvos. Projekto koordinatoriai – vengrai. Projekto tikslas – išnagrinėti kylančias grėsmes naudojantis internetu ir parengti rekomendacijas, kaip tų grėsmių išvengti.
Lapkričio mėnesį Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos direktorė Regina Razmienė, anglų kalbos mokytoja Rusnė Valeikienė ir projekto koordinatorė, IT mokytoja Virgilija Markevičienė vyko į pirmąjį tarptautinį susitikimą Rumunijoje Targu Jiu mieste.
Susitikime buvo svarstomi organizaciniai klausimai susiję su dalijimosi bendrojo ugdymo gerąja praktika ir naujovėmis; naujų bendrojo ugdymo metodikų ir mokomosios medžiagos kūrimu, perkėlimu ir pritaikymu; mokymo ir mokymosi veiklomis.
Buvo suplanuoti trumpalaikiai mokinių grupių mainai, kitos veiklos. Sekantis susitikimas, gruodžio mėnesį vyks Bulgarijos sostinėje Sofijoje.